Deelnemende organisaties Agenda

Wat is IBT?

Het IBT brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken, discussiëren en adviseren. Hierdoor kan een daadwerkelijke bijdrage aan een betere en slimmere overheid geleverd worden. Deelname aan het IBT vergroot de kennis van trainees, geeft trainees de mogelijkheid advies uit te brengen binnen de deelnemende organisaties en vergroot actief het netwerk van trainees en coördinatoren. De drie pijlers van het IBT zijn daarom Kennis, Advies en Netwerk. Het IBT bevordert en verbetert ook de samenwerking tussen trainees en traineecoördinatoren van de verschillende overheidslagen. Wil je graag op de hoogte blijven van alle activiteiten van IBT? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Het Bestuur

Het bestuur 2017-2018 bestaat uit 7 enthousiaste trainees. De trainees volgen hun traineeschip bij verschillende traineepools: gemeente  Den Haag, provincie Zuid- Holland, DeToekomst van Brabant, gemeente Amsterdam & gemeente Rotterdam.
Chahida Bouataouan Voorzitter
Rocelle van der Kemp Secretaris
Joris Broekmeulen Penningmeester
Lieuwe Brouwer Bestuurslid Communicatie
Sanne Verra Bestuurslid Externe Betrekkingen
Sabriye Karacan Bestuurslid Externe betrekkingen
Vacatures Per 8 oktober 2017 zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vind je het leuk om een groot interbestuurlijk netwerk op te bouwen en ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk? Wil je buiten je eigen organisatie kijken en overheidstrainees uit heel Nederland ontmoeten? En ben jij vanaf half april voor een jaar beschikbaar? Bekijk de vacatures en zie wat jij kan betekenen voor het IBT!  Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures? Stuur dan uiterlijk 22 september 2017 een korte motivatie naar contact@interbestuurlijketrainees.nl. Of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Joris Broekmeulen (jbroekmeulen@meierijstad.nl).   Vacature Bestuurslid Externe betrekkingen (ca. 4 uur per week)  Ben jij graag op pad en bezoek je graag andere (publieke) organisaties? Beschik jij over voldoende overtuigingskracht en kan je potentiele deelnemers over de streep trekken? En kun je goed beoordelen of een potentiele pool aansluit bij de visie en doelstellingen van het IBT?   Dan zoeken we jou als Bestuurslid Externe Betrekkingen!   In de rol van Bestuurslid Externe Betrekkingen is het aan jou om onder andere: •	de betrekkingen met deelnemende traineepools te onderhouden en aangesloten trainees te activeren; •	de effectiviteit van de aangesloten pools te evalueren en op zoek te gaan naar mogelijkheden voor actieve groei; •	mogelijkheden te verkennen wat betreft een wederkerige samenwerking met andere (semi-)publieke organisaties; •	ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk en in je eigen traineepool medetrainees te enthousiasmeren voor (activiteiten van) het IBT.   Vacature Bestuurslid Activiteiten (ca. 4 uur per week)  Ben jij enthousiast over de activiteiten die het IBT het komende jaar organiseert en wil jij hier zelf aan bijdragen? Of weet jij welke activiteiten wij nog missen die aansluiten bij de wensen van trainees? En vind jij het een uitdaging om voor iedere activiteit de juiste trainees te mobiliseren?   Dan is de functie van Bestuurslid Activiteiten interessant voor jou!   In de rol van Bestuurslid is het aan jou om onder andere: •	activiteiten te verzinnen, te organiseren en te coördineren; •	trainees te mobiliseren voor het organiseren van een activiteit en hen te faciliteren en ondersteunen daarin; •	tijdig een team samen te stellen voor een te organiseren activiteit; •	zorg te dragen voor het proces rondom IBT activiteiten; •	ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk en medetrainees in de aangesloten traineepools te enthousiasmeren voor (activiteiten van) het IBT.   Over IBT Prikbord Terugblik

Impressie Ambassadeursdag 2017

*GEZOCHT*  Met het lanceren van de vernieuwde IBT website starten we ook met een maandelijkse gastcolumn. Ilias Mahtab, voorzitter IBT 2014-2015, is hier ooit mee begonnen en dat zetten we graag voort in de vorm van een maandelijkse column met gastcolumnist. Hierin kun je onder andere lezen over de verwonderpunten in het werkveld van een trainee. Wil je meedoen? Stuur dan je stukje van max 500 woorden mét foto naar communicatie@interbestuurlijketrainees.nl. PS Als je gepubliceerd wordt, krijg je daar uiteraard bericht over

Battle of the Trainees 2017

Op donderdag 20 april organiseerde het IBT netwerk voor de eerste keer de Battle of the

Trainees. Trainees van de gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland

verzamelden zich deze middag bij het Provinciehuis Zuid-Holland. De battle begon met een

bezoek aan de verschillende opdrachtgevers, waar ze na een rondleiding en het spreken van

bezoekers, de probleemstelling te horen kregen. Vervolgens hadden de groepen twee uur de

tijd om een creatieve, duurzame oplossing te bedenken die ze aan het einde van de middag

mochten pitchen. Zowel de oplossingen als de vorm van de pitches waren verrassend,

tegelijkertijd kon er maar één groep de winnaar zijn en dat werd uiteindelijke de groep van

Provincie Zuid-Holland. Zij mogen zich winnaars BotT 2017 noemen, nogmaals gefeliciteerd!

5 Oktober 12 oktober 2017| Donderdag IBT Speed(d)eetdiner 2017 Locatie: Volgt 16 November 16 november 2017 | Donderdag IBT Adviesdag 2017 Locatie: Volgt 19 April 19 april 2018 | Donderdag IBT Battle of the Trainees Locatie: Volgt *Hoe is het om trainee bij de overheid te zijn*  Voor de glossy Jong & Ambtenaar doet het vakblad Binnenlands Bestuur onderzoek onder trainees bij de overheid. Waarom ben je trainee geworden? Hoe bevalt het? Zie je een toekomst voor jezelf bij de overheid? Vul hier de enquête in! De resultaten worden gepubliceerd in Jong & Ambtenaar en BInnenlands Bestuur. IBT Bestuursjaar 2016-2017

Zo, het jaar zit er weer op. Als (inmiddels oud) voorzitter kijk met veel plezier terug op

het afgelopen jaar. Samen met Dewi, Paul, Saskia, Judith, Metin, Michelle en later ook

Sabriye en Amar hebben wij er een fantastisch jaar van gemaakt met veel momenten

om trots op te zijn.

In april van vorig jaar hebben wij het stokje over mogen nemen van het bestuur voor ons. Als nieuw bestuur hebben wij toen onze visie en ambities voor het komende jaar bepaald. Zo hebben we voor onszelf als doel gesteld als IBT niet verder uit te breiden, maar de huidige samenwerkingsrelaties te versterken en te zorgen voor een actievere bijdrage van de al aangesloten overheidsorganisaties. Ook wilden we onze communicatiekanalen goed aanpakken door de website in een nieuw jasje te steken en meer te investeren in social media. We wilden ongeveer elke maand een activiteit organiseren en vonden het daarbij belangrijk aan te sluiten bij de wensen en interesses van de trainees. Daarom hebben we ervoor gekozen met IBT-ambassadeurs te werken, vertegenwoordigers van de diverse pools die zelf aan de slag gaan met het organiseren van activiteiten. Bij de activiteiten lag telkens weer de focus op het uitbreiden van het netwerk van de trainees, het opdoen van kennis en vaardigheden, maar ook het inzetten van de frisse en scherpe blik van de trainees voor het overheidswezen en de maatschappij. Daarbij zijn de Adviesdag en nu ook de Battle of the Trainees onze paradepaardjes, grote en succesvolle activiteiten, die het volgende bestuur weer een stapje verder gaat brengen. Als ik hierop terugblik, kan ik stellen dat we onze doelen hebben behaald en zelfs deze voorbij zijn gegaan. Door ook een carrousel-model te implementeren hebben we ervoor gezorgd dat de kennis en ervaring binnen het bestuur gewaarborgd blijft. Het was een jaar waarin we veel geleerd hebben van en met elkaar, veel plezier hebben gehad en veel mooie momenten hebben gecreëerd voor het IBT. Met veel vertrouwen hebben wij het stokje nu weer doorgegeven aan een sterk en mooi, nieuw bestuur. We wensen hen veel plezier en succes toe het komende jaar!

Werken Loont?

Op donderdag 15 juni werd door de IBT-commissie van de gemeente Rotterdam een middag

georganiseerd met als thema werk en inkomen. Er waren zo'n 30 trainees van verschillende

pools aanwezig bij de locatie van de gemeente in Delfshaven.

De dag begon met een kennismaking met het programma WerkLoont, middels een presentatie

van Dennis van den Broek en Edith Veerhoek, het management van het programma. Daarna

konden de trainees in gesprek met enkele deelnemers van het WerkLoont-programma over hun

ervaringen.Vervolgens gaf Maarten Nijpels, strategisch adviseur Werk & Inkomen een

meeslepende presentatie over de toekomst van werk.

Tenslotte hebben de trainees de input van de dag vertaald in een gepitcht beleidsadvies voor

verdere ontwikkeling van het WerkLoont-programma. De trainees kwamen met verschillende

ideeën, van gebruik van positieve rolmodellen die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen tot

een focus op het ontwikkelen van vaardigheden die nuttig zijn in de arbeidsmarkt van de

toekomst. René Segers-Hoogendoorn, afdelingsmanager bij Werk & Inkomen, nam deze pitches

in ontvangst; hij gaf aan erg blij te zijn met de oogst van de middag. Dat zijn wij ook: het was een

afwisselende en interessante activiteit!

Column - Ilias Mahtab
Overheden hebben in feite nog steeds de organisatiestructuur met afdelingen en hiërarchie uit de jaren ‘70, ‘80. Alle grote kwesties van deze tijd snijden daar dwars doorheen en vraagstukken kunnen hierdoor minder goed worden opgelost. Maar ook het populisme heeft zijn weerslag op ambtenaren. Tegelijkertijd kan het werk van de ambtenaar niet alleen maar ‘leuk’ zijn. Nieuwe manieren van werken en innovatie zijn goed, maar er bestaan grenzen, immers er moeten serieuze beslissingen worden genomen. Maar zoals bijzonder hoogleraar Zeger van der Wal tijdens zijn oratie bij de bekleding van de Ien Dales Leerstoel zei “De ‘jonkies’ kunnen overigens veel leren van de veteranen.” Daar sta je dan als jonge ambtenaar met je flexplek, je Dopper-fles en je Prezi-presentatie. Populisme, leren van je stoffige collega’s, innovatie kennen hun grenzen. Van der Wal legt de vinger op de zere plekken van de overheden; anno 2017 is de gemiddelde leeftijd van de ambtenaar 48 jaar. Tegelijkertijd is de burger steeds ongeduldiger en mondiger geworden, wordt de overheid onder een vergrootglas geplaatst, en wordt de deskundigheid van de ambtenaar vaker ter discussie gesteld. Aan de andere kant zie je overheidsgebouwen moderniseren en veranderen ze in een hipsterbar of een start-up. Een afdeling met een eigen woonkamer inclusief een sofa, een gitaar en een espressobar is geen uitzondering meer. ‘Meer zelfvertrouwen en stáán voor je deskundigheid. Daarmee kan de ambtenaar de uitdagingen van de moderne tijd aan’, zegt Van der Wal. Er zijn ambtenaren met soms twintig of dertig jaar ervaring binnen een bepaald thema. Dat zijn juist de mensen die hun ‘bestaansrelevantie’ moeten aantonen, zowel naar de burger als naar het bestuur en de politiek. Staan voor je deskundigheid, noemt hij dat. Maar Van der Wal gaat verder. Hij pleit ook voor diversiteit en kruisbestuiving, met name tussen de generaties. Hoe kunnen generaties elkaar versterken? Een ‘jonkie’ kan van een ‘veteraan’ leren hoe de hazen lopen en vice versa kan een ‘veteraan’ kennis opdoen over de mogelijkheden van apps, nieuwe technologie en andere manieren van werken zoals Design Thinking. Daarbij gebruikt de hoogleraar het bedrijfsleven als voorbeeld. Hoewel het bedrijfsleven niet altijd schittert als het gaat om diversiteit, heb ik als oud-voorzitter van het IBT- netwerk het bedrijfsleven vaak als voorbeeld aangedragen.  Kruisbestuiving, niet alleen tussen de generaties, achtergronden en ideeën, maar ook tussen (overheids)lagen, zoals een groot bedrijf die haar werknemers vanuit het hoofdkantoor naar andere afdelingen en filialen parachuteert, en lokale werknemers een paar jaar een kijkje geven bij het hoofdkantoor. Juist die kruisbestuiving maakt het IBT-netwerk relevant anno 2017 waar de uitdagingen complexer zijn dan ooit. Als mensen leven we in een bubbel, denken we echt dat we als ambtenaar dat niet doen? Jezelf verstoppen achter je toetsenbord of achter de hoge muren van je stad, provincie of ministerie: dat is pas ouderwets. Hoe funky de espressoapparaten ook zijn binnen jouw afdeling. Waardeer de kennis en het netwerk van je collega’s, maar ook van andere overheidslagen. Juist via de IBT kun je in contact komen met en kennis opdoen bij een collega van het ministerie, een burgemeester van een kleine gemeente of een ervaren techneut van Rijkswaterstaat. Een ode aan de organisatie of het bestuur van de IBT zou een geschikte afsluiting zijn van deze blog. En terecht ook! Mijn complimenten aan het vorige bestuur voor hun inzet! Ze hebben mijn verwachtingen als oud- voorzitter ruimschoots overtroffen. Anno 2017 is het IBT-netwerk een kleine, professionele en uiterst relevante organisatie. Ik durf te wedden dat juist het bestuur van de IBT het belangrijkste geheim van het overheidsland kent: in welke gebouwen de beste koffieapparaten staan. Oud-voorzitter Ilias Mahtab juni 2017

in
